آنالیز ادرار

آنالیز ادرار

آنالیز ادرار یک نمونه از تست‌های آزمایشگاهی است.…
بیوشیمی

بیوشیمی

بیوشیمی یکی از رشته‌ های مهم در علوم…
انگل شناسی

انگل شناسی

استرینگ تست یا آزمایش انگل شناسی نتیجه غیرطبیعی…
سرولوژی

سرولوژی

سرولوژی یکی از حوزه‌ های برجسته در علم…
هماتولوژی

هماتولوژی

در بخش هماتولوژی تعداد گلبول های سفید و…

برای درخواست هرگونه مشاوره، انجام آزمایش و ثبت درخواست تلفنی نمونه‌گیری (در آزمایشگاه، منزل، محل کار)
با تلفن 1650 برای استان تهران و تلفن 36296001-021 برای دیگر استان‌ها
با آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی پارس لب تماس بگیرید.